Provoz o prázdninách
                       

Výsledek obrázku pro letní prázdniny 2018

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 2022 pro děti z MŠ Matjuchinova(budovy Eliška, Ottova, Matju) a MŠ Nad Parkem

V letošním roce bude prázdninový provoz probíhat v budově MŠ Eliška, U Lékárny 592.

Prázdninový provoz je určen zejména pro děti zaměstnaných rodičů z MŠ Matjuchinova a MŠ Nad Parkem a bude probíhat v těchto termínech:

4.7. – 22.7. 2022 - MŠ Nad Parkem – informace k prázdninovému provozu v MŠ Nad Parkem na www.msnadparkem.cz

1.8. –19.8. 2022 – MŠ Matjuchinova (budova Eliška, U Lékárny 592)– informace k prázdninovému provozu v MŠ Matjuchinova na mszbraslav.cz

Termíny podání přihlášek a platby:

Kdy: 13.6 .- 17.6. 2022 v době od 7.00–10,30 a 12:00 – 14:00 hod

Kde: osobně v kanceláři hospodářky MŠ v budově Matjuchinova 698

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ – dokumenty si rodiče stáhnou a osobně podají v té mateřské škole, kam se hlásí na prázdniny!!!!           

Formuláře:

Formuláře jsou ke stažení na webových stránkách.

 

Platby školné a stravné

  • Platba bude probíhat bezhotovostně na účet MŠ Matjuchinova číslo účtu 130722319/0800 pod přiděleným variabilním symbolem do 30.6.2022. Variabilní symbol a částka k úhradě bude zaslána na mail zákonného zástupce.
  • Školné : 391, Kč
  • Stravné: 40,/ děti 3-6 let, 42,-/ děti 7 leté

Telefonické spojení

K prázdninovému provozu budou přijaty pouze děti přihlášené v daném termínu do 17.6.2022 a s uhrazenými poplatky do 30.6.2022.

V případě, že nebude uhrazen poplatek včas, nebude dítě k prázdninové docházce přijato.

Po uvedeném termínu ani během prázdnin nebudou nepřihlášené děti z organizačních důvodů přijaty k prázdninové docházce!

Školné  391 Kč se hradí bez ohledu na to kolik dní  bude dítě do školky docházet. Stravné bude vráceno pouze v případě řádného omluvení doloženého potvrzením od lékaře, odevzdaného hospodářce v MŠ Matjuchinova nejpozději do 31.8.2022.

Čipy pro prázdninový provoz MŠ Matjuchinova  budou k vyzvednutí za poplatek 100Kč – týká se dětí z MŠ Nad Parkem a po ověření uhrazené platby za prázdninový provoz, u hospodářky školy na adrese Matjuchinova 698,

                                                                                                                27.6.2022  - 7.15-16,00hod.

Čipy se budou vracet poslední den docházky přímo ve třídách.

Aktuality

Vážení rodiče a malí kamarádi, velice děkujeme za účast v soutěži ,,PODZIMNÍ VĚNEČEK“. Vaše věnečky jsou velmi pěkné a tudí

Číst

najdete v zóně "Pro rodiče". Pokud ještě nejste, zaregistrujte se.

Číst

Třídní schůzka a současně členská schůze Spolku rodičů začíná v 17h.

Číst

Vážení rodiče, Vážení zaměstnanci MŠ Ottova, Chtěla bych vás touto cestou informovat o aktuální situaci investiční akce ...

Číst