Provoz o prázdninách
                       

Výsledek obrázku pro letní prázdniny 2018

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 2023 pro děti z MŠ Matjuchinova(Eliška, Ottova, Matju) a MŠ Nad Parkem

V letošním roce bude prázdninový provoz probíhat v budově MŠ Eliška, U Lékárny 592.

Prázdninový provoz je určen zejména pro děti zaměstnaných rodičů z MŠ Matjuchinova a MŠ Nad Parkem a bude probíhat v těchto termínech:

3.7.-21.7. 2023 MŠ Matjuchinova (budova Eliška, U Lékárny 592)– informace k prázdninovému provozu v MŠ Matjuchinova na www.mszbraslav.cz

7.8. –25.8. 2023 – MŠ Nad Parkem – informace k prázdninovému provozu v MŠ Nad Parkem na www.msnadparkem.cz

Termíny podání přihlášek a platby na prázdninový provoz v MŠ Eliška

Kdy: 30.5, 31.5. v době od 6,30–10,30 a 12:00 – 14:00 hod

Kde: osobně v kanceláři MŠ Eliška, U Lékárny 592

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ – dokumenty si rodiče stáhnou a osobně podají v té mateřské škole, kam se hlásí na prázdniny!!!!           

Formuláře:

Formuláře jsou ke stažení na webových stránkách.

Platby školné a stravné

  • Platba bude probíhat bezhotovostně na účet MŠ Matjuchinova číslo účtu 130722319/0800 pod přiděleným variabilním symbolem do 18.6.2023. Variabilní symbol a částka k úhradě bude zaslána na mail zákonného zástupce.
  • Školné : 470, Kč
  • Stravné: 47,/ děti 3-6 let, 49,-/ děti 7 leté

Telefonické spojení

K prázdninovému provozu budou přijaty pouze děti přihlášené v daném termínu do 31.5.2023

a s uhrazenými poplatky do18.6.2023.

V případě, že nebude uhrazen poplatek včas, nebude dítě k prázdninové docházce přijato.

Po uvedeném termínu ani během prázdnin nebudou nepřihlášené děti z organizačních důvodů přijaty k prázdninové docházce!

Školné  470 Kč se hradí bez ohledu na to kolik dní  bude dítě do školky docházet. Stravné bude vráceno pouze v případě řádného omluvení doloženého potvrzením od lékaře, odevzdaného hospodářce v MŠ Eliška nejpozději do 24.7.2023.

Čipy pro prázdninový provoz MŠ Matjuchinova  budou k vyzvednutí za poplatek 100Kč – týká se dětí z MŠ Nad Parkem a po ověření uhrazené platby za prázdninový provoz, u hospodářky školy na adrese MŠ Eliška, U Lékárny 592

                                                                                                                20.6.2023- 6,30-16,00hod

Čipy se budou vracet poslední den docházky přímo ve třídách.

Aktuality

Informujeme o uzavírkách naší MŠ. Tato informace bude také trvale k dispozici v MENU -> Provoz

Číst

13.9. na téma "Jak na pohodovou adaptaci dětí".

Číst

Ředitelka mateřské školy podle § 123 odst. 2 a 4 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním vzděláváním ...

Číst

Vážení rodiče, Od nového školního roku 2023/2024 jsme nuceni zvýšit ceny stravného pro děti v MŠ a to následovně:

Číst