Zápis - organizace
                       

Organizace přijímacího řízení  do mateřské školy MŠ Matjuchinova školní rok 2019/2020


2. května 2019 - Den otevřených dveří

bude ve všech budovách MŠ probíhat  Den otevřených dveří – přijďte se s dětmi k nám  podívat v době od 14:00 do 17:00 hod.

V tento den budou ve všech budovách MŠ k dispozici formuláře pro přijímací řízení. Formuláře k vytisknutí a ručnímu vyplnění jsou k dispozici i na našem webu mszbraslav.cz
Formuláře můžete letos poprvé rovněž vyplnit elektronicky a vytisknout zde .
 

14. května a 15.května 2019 - Zápis

vždy od 13:00 do 17:00 v budově MŠ Matjuchinova, Matjuchinova 698, Praha – Zbraslav bude probíhat příjem žádostí
K zápisu si přineste:

  1.  vyplněnou a vytisknutou žádost o přijetí s vyjádřením lékaře,
  2.  Váš občanský průkaz jako zákonného zástupce dítěte,
  3.  rodný list dítěte,
  4.  doklad o oprávněnosti   pobytu na území ČR zákonného zástupce  dítěte  (není-li občanem ČR),
  5.  u dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami – písemné vyjádření školského poradenského zařízení,
  6.  doklad o trvalém bydlišti dítěte, pokud Vy, jako jeho zákonný zástupce, nemáte trvalé bydliště ve školském obvodu MŠ (dokument „Poskytnutí údajů z registru obyvatel o fyzické osobě“, který Vám vystaví Checkpoint)


10. června 2019 - Výsledky

Výsledky zápisu
- přijaté děti – jejich registrační číslo bude vyvěšeno na místech obvyklých – budovy MŠ, webové stránky
- nepřijaté děti – zákonný zástupce obdrží písemné vyjádření


Ředitelka mateřské školy dává možnost účastníkům přijímacího řízení nahlédnout před vydáním rozhodnutí do spisu dle §36, odst. 3, zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád v platném znění, dne 23.5. od 13 do 16  hodin , v kanceláři ředitelky MŠ.

Pokračujte:  Kritéria   Organizace   Formulář

Celý Dokument - Zápis do MŠ na školní rok 2019/2020

Aktuality

bude hospodářka vydávat v MŠ ELIŠKA 18.6. mezi 7,15 -9,00 hod. a 19.6.2019 mezi 14,00 -16,00 hod. Kauce 100 kč
Dnes 4.6. 2019 každá školka dostala malý a velký hmyzí domeček. Paní učitelky dětem vysvětlily funkci a význam hmyzích domečků, ...

Číst

Přespávko v MŠ Matjuchinova z úterý 25.06. na středu 26.06. pro předškoláky. Bližší informace na nástěnce v MŠ.
Chtěli bychom Vás pozvat na tradiční rozlučku s předškoláky, která se uskuteční ve čtvrtek 20.6. od 16 hod v zahradním atriu restaurace .

Číst

Dnešní den, proběhlo ve všech školkách, focení tříd. Jsme rádi, že se nám podařilo domluvit se na ...

Číst