Zápis - kritéria
                       

Kritéria přijímání do mateřské školy MŠ Matjuchinova školní rok 2019/2020

Ředitelka Mateřské školy MŠ Matjuchinova stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z uvedených kritérií. Při posuzování kritérií se postupuje dle pořadí kritérií. V rámci kritéria se řadí uchazeči podle data narození od nejstarších po nejmladší. V případě, že v daném kritériu bude více uchazečů stejného data narození než-li je možné přijmout, bude zvolena forma losování.

1. dítě,  které dosáhne do 31.8.2019 věku 5 let, pro které je  předškolní vzdělávání  povinné podle §34a školského zákona s místem trvalého pobytu, cizinci s místem pobytu v příslušném školském obvodu MŠ

2. dítě, které do 31.8.2019 dosáhne 4 let věku s místem trvalého pobytu, cizinci s místem pobytu, ve školském obvodu MŠ seřazené podle data narození až do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

3. dítě, které do 31.8.2019 dosáhne  nejméně 3 let věku s místem trvalého pobytu, cizinci s místem pobytu, ve školském obvodu MŠ seřazené podle data narození

*) Vymezení školských obvodů spádových mateřských škol je určeno dle Školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Na základě OZV schválené Radou HMP je školský obvod pro mateřské školy = území Městské části Praha – Zbraslav.

Pokračujte:  Kritéria   Organizace   Formulář

Celý Dokument - Zápis do MŠ na školní rok 2019/2020

Aktuality

z Modré a Zelené třídy najdete v zóně Pro rodiče
z Elišky a Matjuchinky najdete v zóně Pro rodíče
se bude konat ve středu 24.4. 2019 v 16,30 hod. v MŠ Eliška. Na schůzce se bude vybírat doplatek 2 000,- Kč Těšíme se na Vás,

Číst

Podívejte se, jak bude zajištěn provoz MŠ o letních prázdninách.

Číst

MŠ Matjuchinova - pondělí 8.4. od 8,30 hod +++ MŠ Eliška - úterý 9.4. od 8,30 hod +++ MŠ Ottova - čtvrtek 11.4. od 8,30 hod ...

Číst

z Masopustu a vynášení murény najdete v zóně Pro rodiče
V pondělí 29.04.2019 mohou děti již ráno přijít v převlecích za čarodějnice a čaroděje. Po dop. svačině se bude soutěžit a tančit.