Slavnostní předání Dvorečku
                       

Fotky z předání

Vážení rodiče,

velice vám děkujeme za vaši účast na slavnostním předání dvorečku v MŠ Eliškce, které proběhlo dnes od 16. hod za přítomnosti zástupců investora, paní Zuzany Wildové a paní Evy Šinknerové, z odboru majetku, investic a rozvoje MČ Praha - Zbraslav.

Dále patří velké poděkování paní Štěpánce Paškové, která projekt revitalizace dvorečku do participativního rozpočtu MČ zařadila .

Velké poděkování náleží i paním učitelkám a dětem, které po celou dobu podzimu sledovaly, jak se projekt z "obrázku" přetváří ve skutečnost.

Nakonec bych chtěla poděkovat trumpetistům paní Petráškové a panu Tesařovi za hudební doprovod a samozřejmě pěveckému sboru složenému z přítomných rodičů.

Všem vám přeji krásný adventní čas.

Hanka Hánělová

Aktuality

Umístili jsme tam fotky z výletů tříd: Velkáči - Zelená - Žlutá
Na začátku školního roku Mateřská škola obržela věcný dar v podobě sportovního náčiní ( balanční podložky, fotbalové míče,...

Číst

Zveme rodiče na podzimní vyrábění lampionku. Vyrábět budou děti společně se svými rodiči na svých třídách...

Číst

Podívejte se, kdy jede Vaše dítě ....

Číst

Pro zájem rodičů otvíráme ve všech budovách kroužek Hravá angličtina . Online přihlášky nejpozději do 14.10. ...

Číst

při MŠ Matjuchinova ze dne 23. 9. 2019 ...

Číst

Výroba lucerniček 22.10. --- Dýňový den 23.10.--- Průvod s rodiči 6.11.Podrobnosti ...

Číst