Slavnostní předání Dvorečku
                       

Fotky z předání

Vážení rodiče,

velice vám děkujeme za vaši účast na slavnostním předání dvorečku v MŠ Eliškce, které proběhlo dnes od 16. hod za přítomnosti zástupců investora, paní Zuzany Wildové a paní Evy Šinknerové, z odboru majetku, investic a rozvoje MČ Praha - Zbraslav.

Dále patří velké poděkování paní Štěpánce Paškové, která projekt revitalizace dvorečku do participativního rozpočtu MČ zařadila .

Velké poděkování náleží i paním učitelkám a dětem, které po celou dobu podzimu sledovaly, jak se projekt z "obrázku" přetváří ve skutečnost.

Nakonec bych chtěla poděkovat trumpetistům paní Petráškové a panu Tesařovi za hudební doprovod a samozřejmě pěveckému sboru složenému z přítomných rodičů.

Všem vám přeji krásný adventní čas.

Hanka Hánělová

Aktuality

Od 22. 2. začínáme jezdit na plavání. Odjezd : 7,15 hod. S sebou ....

Číst

Dne 18.2.2019 navštíví Zelená třída z MŠ Eliška České muzeum hudby. Společně se zúčastníme hudebně-dramatické dílny "Šaman". Sraz v

Číst

Termín posunut na 25.2. v 9,30 hod. (Z pohádky do pohádky - pásmo písniček s obrázky)
na rok 2019 s vyrovnanými výnosy a náklady, oboje ve výši 5 151 000,-- Kč naleznete v Dokumentech

Číst

Vedení MŠ Eliška a její zaměstnanci děkují všem svým rodičům, že se řídí pokyny jak Hygienické stanice HMP, tak i MŠ ....

Číst

Termín konání - neděle 12.5.2019 - pátek 17.5.2019. Místo konání – Friesovy boudy – Strážné ....

Číst

Vážení rodiče, v zóně "Pro rodiče" najdete fotografie z akcí MŠ. Prosíme, zaregistrujte se...

Číst