Slavnostní předání Dvorečku
                       

Fotky z předání

Vážení rodiče,

velice vám děkujeme za vaši účast na slavnostním předání dvorečku v MŠ Eliškce, které proběhlo dnes od 16. hod za přítomnosti zástupců investora, paní Zuzany Wildové a paní Evy Šinknerové, z odboru majetku, investic a rozvoje MČ Praha - Zbraslav.

Dále patří velké poděkování paní Štěpánce Paškové, která projekt revitalizace dvorečku do participativního rozpočtu MČ zařadila .

Velké poděkování náleží i paním učitelkám a dětem, které po celou dobu podzimu sledovaly, jak se projekt z "obrázku" přetváří ve skutečnost.

Nakonec bych chtěla poděkovat trumpetistům paní Petráškové a panu Tesařovi za hudební doprovod a samozřejmě pěveckému sboru složenému z přítomných rodičů.

Všem vám přeji krásný adventní čas.

Hanka Hánělová

Aktuality

Všem Vám přejeme krásný zbytek léta a těšíme se na Vás v novém školním roce 2019/2020.
Prosíme, stáhněte si a vyplnťe přihlášku ke stravování. Vyplněný formulář přineste na Informativní schůzku ....

Číst

"Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky" Naše MŠ Eliška byla tento školní rok, zapojena ....

Číst

Přespávko v MŠ Matjuchinova z úterý 25.06. na středu 26.06. pro předškoláky. Bližší informace na nástěnce v MŠ.
Vážení rodiče, v zóně "Pro rodiče" najdete fotografie z akcí MŠ. Prosíme, zaregistrujte se...

Číst