Sokolský pohybový projekt
                       

MŠ Eliška garantuje pohyb jako součást zdravého způsobu života

„Svět nekončí za vrátky cvičíme se zvířátky“

Naše mateřská škola se pro tento školní rok 2018/2019 zařadila do projektu, který je zaměřen na rozvoj sportovní všestrannosti dětí. Tento projekt je pořádán Českou obcí sokolskou a je určen pro předškolní věk, který se dále dělí na 3 kategorie (3-4, 4-5, 5-6 let).
Pro tento rok jsme do projektu zařadili jako pilotní MŠ Elišku. V případě kladného ohlasu zařadíme do projektu další rok i dvě zbývající MŠ.
Projekt podporuje především aktivní sportování a týmovou spolupráci.
Cílem je rozvoj individuálních předpokladů, potěšení a radost z pohybu a pohybových dovedností a zapojení co nejvíce dětí do pohybových a rozumových aktivit. 
Obsahem jsou přirozená cvičení – atletika – obratnost – gymnastické dovednosti, manipulace s míčem, netradiční činnost, rozvíjení poznání.
Motivací pro děti jsou zvířátka, která je budou provázet v rámci jednotlivých činností. Pomocí zvířátek se budou seznamovat s jednotlivými pohybovými i rozumovými činnostmi. Po zvládnutí úkolu k dané činnosti si dítě vylepí samolepku do svého deníku.
Plnění úkolů je příležitost brát pohyb jako samozřejmou součást života. Významnou motivací k pohybovým aktivitám je bezesporu podpora ze strany rodičů – pokud chybí, má dítě menší možnost na začlenění pohybových aktivit do budoucího životního stylu.
Po splnění všech úkolů bude skupina odměněna diplomy a drobnými dárky.
Těšíme se společně s dětmi na plnění úkolů a Vám rodičům za podporu!
Děkujeme za celý pedagogický sbor MŠ Eliška

 

Aktuality

Všem Vám přejeme krásný zbytek léta a těšíme se na Vás v novém školním roce 2019/2020.
Prosíme, stáhněte si a vyplnťe přihlášku ke stravování. Vyplněný formulář přineste na Informativní schůzku ....

Číst

"Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky" Naše MŠ Eliška byla tento školní rok, zapojena ....

Číst

Přespávko v MŠ Matjuchinova z úterý 25.06. na středu 26.06. pro předškoláky. Bližší informace na nástěnce v MŠ.
Vážení rodiče, v zóně "Pro rodiče" najdete fotografie z akcí MŠ. Prosíme, zaregistrujte se...

Číst