Prázdninový provoz 2024
                       

Výsledek obrázku pro letní prázdniny 2018

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 2024 pro děti z MŠ Zbraslav (Eliška, Ottova) a MŠ Nad Parkem

 

V letošním roce bude prázdninový provoz probíhat v budově MŠ Eliška, U Lékárny 592.

Prázdninový provoz je určen zejména pro děti zaměstnaných rodičů z MŠ Zbraslav a MŠ Nad Parkem a bude probíhat v těchto termínech:

1.7. – 19.7. 2024 MŠ Nad Parkem – informace k prázdninovému provozu v MŠ Nad Parkem na www.msnadparkem.cz

 5.8. –23.8. 2024 – MŠ Zbraslav(Eliška, Ottova) – informace k prázdninovému provozu v MŠ Zbraslav na www.mszbraslav.cz

Termíny podání přihlášek a platby na prázdninový provoz v MŠ Eliška

Kdy: 10.6., 11.6. v době od 6,30–14,00 hod

Kde: osobně v kanceláři MŠ Eliška, U Lékárny 592

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ – dokumenty si rodiče stáhnou a osobně podají v té mateřské škole, kam se hlásí na prázdniny!!!!           

Formuláře:

Formuláře jsou ke stažení na webových stránkách.

 

Platby školné a stravné

  • Platba bude probíhat bezhotovostně na účet MŠ Matjuchinova číslo účtu 130722319/0800 pod přiděleným variabilním symbolem do 30.6.2024. Variabilní symbol a částka k úhradě bude zaslána na mail zákonného zástupce.
  • Školné : 545 Kč
  • Stravné: 52,/ děti 3-6 let, 54,-/ děti 7 leté

 

Telefonické spojení

  •  Hopodářka školy – paní Ivana Šlaufová, tel. 601 555 191, mail – ivana.slaufova@mszbraslav.cz

 

K prázdninovému provozu budou přijaty pouze děti přihlášené v daném termínu do 11.6. 2024 a s uhrazenými poplatky do 30.6. 2024.

V případě, že nebude uhrazen poplatek včas, nebude dítě k prázdninové docházce přijato.

Po uvedeném termínu ani během prázdnin nebudou nepřihlášené děti z organizačních důvodů přijaty k prázdninové docházce!

Školné  545 Kč se hradí bez ohledu na to, kolik dní  bude dítě do školky docházet. Stravné bude vráceno pouze v případě řádného omluvení doloženého potvrzením od lékaře, odevzdaného hospodářce v MŠ Eliška nejpozději do 23.8.2024.

Čipy pro prázdninový provoz v MŠ Zbraslav se  budou vydávat za poplatek 100Kč – týká se dětí z MŠ Nad Parkem při převzetí přihlášky na prázdninový provoz ve dnech 10.6. a 11.6. od 6,30-14,00 hod.

Čipy se budou vracet poslední den docházky přímo ve třídách.

 

Aktuality

Červené a Zelené třídy a Žlutá tř. - Návštěva zbraslavských dobrovolných hasičů na Baních. Najdete v zóně "Pro rodiče".
Vážení rodiče, v pondělí 20.5. dopoledne proběhne fotografování tříd na dvorečku budovy Eliška.
Kampa a okolí. Najdete v zóně "Pro rodiče".
Zde najdete informace a přihlášku k prázdninovému provozu.

Číst

na školní rok 2024/2025 bude probíhat 17.4.–18.4. 2024 od 14,00 – 17,00.

Číst

Informujeme o uzavírkách naší MŠ. Tato informace bude také trvale k dispozici v MENU -> Provoz

Číst