UA Prijati 2022
                       

MATEŘSKÁ ŠKOLA MATJUCHINOVA 

MŠ Matjuchinova 698, MŠ Ottova 919 ,MŠ U Lékárny 592. Praha - Zbraslav 

INFORMACE / ІНФОРМАЦІЯ

Seznam přijatých dětí ve zvláštním zápisu UKR 2022-23 / Список дітей, які приймаються на спеціальний запис UKR 2022-23.

Registrační číslo přiřazené mateřskou školou/реєстраційний номер, присвоєний дитячим садком:

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud jste byli přijati do jiné mateřské školy a budete ji navštěvovat, prosíme, informujte nás o tom emailem na / Якщо вас прийняли в інший дитячий садок і ви збираєтесь його відвідувати, будь ласка, повідомте нас електронною поштою за адресою    reditelna@mszbraslav.cz     

 Děkujeme / Дякую

Rozdělení přijatých dětí do jednotlivých budov zveřejníme na webových stránkách mszbraslav.cz a informačních tabulích MŠ nejpozději do 22.8.2022. / Розподіл прийнятих дітей по окремих корпусах ми опублікуємо на сайті mszbraslav.cz та інформаційних стендах дитячих садків не пізніше 22.8.2022.

 

Bc. Hana Hánělová, MBA ,

ředitelka školy / директор

Aktuality

kteří nám pomohli při úklidu zahrady v MŠ Matjuchinova v sobotu 26.11.2022.
z první dekády listopadu najdete v zóně "Pro rodiče".
Nové fotky z Matjuchinky a Ottovky, a také zápis ze schůze Spolku rodičů. Najdete v menu.