Vyhlášení přijatých dětí od 1.9.2022

Aktuality

kteří nám pomohli při úklidu zahrady v MŠ Matjuchinova v sobotu 26.11.2022.
z první dekády listopadu najdete v zóně "Pro rodiče".
Nové fotky z Matjuchinky a Ottovky, a také zápis ze schůze Spolku rodičů. Najdete v menu.