Informace k zahájení provozu 2021-2022
                       

Informace pro rodiče

k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke Covid-19

 

Provoz našich mateřských škol – Eliška, Ottova, Matjuchinova – začíná ve středu  1.9.2021 v provozní době od 6,30 – 17,00 hod a bude se řídit Souborem doporučení pro školy  a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke covid-19., které vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále MŠMT) dne 17.8.2021. Tento dokument je volně dostupný na stránkách MŠMT.

 

Prosím pečlivě dodržujte tyto pokyny:

  • Do budov mateřských škol vstupují rodiče v respirátoru, pro děti tato povinnost neplatí
  • Rodiče používají respirátor  ve všech společných prostorách mateřských škol
  • Při vstupu do budov mateřských škol prosíme o dezinfekci rukou. Toto platí pro rodiče i děti.
  • Rodiče odvádějí své děti přímo do tříd.
  • Z důvodu povinnosti předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid19, budou do mateřských školek přijímány pouze zdravé děti bez známek infekčního onemocnění
  • Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma,kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáželi, že netrpí infekční nemocí – potvrzení lékaře pro děti a dorost
  • V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid 19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů Krajské hygienické stanice a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou Krajskou hygienickou stanicí nebo plošně Ministerstvem zdravotnictví¨
  • V době vzniku krizových nebo mimořádných opatření (např. mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením Ministerstva zdravotnictví) bude poskytováno vzdělávání distančním způsobem pouze dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné
  • Prosíme, sledujte aktuálně platné ochranné opatření  Ministerstva zdravotnictví ČR  O návratu ze zemí s vysokým, velmi vysokým nebo extrémním rizikem nákazy

 

Děkujeme za respektování  pokynů a pravidel!

 

Příjemný start do nového školního roku.

Bc. Hana Hánělová, MBA, ředitelka MŠ

Aktuality

Vážení rodiče, v pondělí 27.9.2021 budou všechny budovy (Ottova, Eliška, Matjuchinova) uzavřeny z provozně technických důvodů. Děkuj

Číst

na hřiště na Točnou najdete v menu v zóně "Pro rodiče".
najdete v menu v zóně "Pro rodiče".
Prosíme, seznamte se s informacemi k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke Covid-19

Číst

Poslední fotky z loučení s předškoláky v jednotlivých školkách/budovách naší/Vaší MŠ najdete v zóně "Pro rodiče".
Fotky z loučení s předškoláky - pasování na školáky - zahradní slavnosti na dvorečku, najdete v zóně "Pro rodiče"
Fotky ze slavnostního zakončení projektu "Se sokolem do života" naleznete v zóně "Pro rodiče"