Spolek rodičů - příspěvek na II. pol 2020-21
                       

OZNÁMENÍ SPOLKU RODIČŮ – ZRUŠEN VÝBĚR ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU NA 2. POLOLETÍ 

Vzhledem ke skutečnosti, že díky vládním opatřením souvisejícím s pandemií Covid-19 nebyly uskutečněny v 1. pololetí mnohé plánované aktivity, nedošlo k vyčerpání fin. prostředků plánovaných pro toto pololetí.  

Ve 2. pololetí je předpoklad dlouhodobějšího přetrvávání stavu, kdy do školek nebudou moci vstupovat třetí osoby (tedy nemožnost konání divadelních představení,workshopů atd.), dále nemožnost konání výletů apod. 

Rada Spolku proto schválila přesunout zbytek nevyčerpaných  fin. prostředků z 1. pololetí na  2. pololetí a ve 2. pololetí  školního roku 2020/21 zrušit výběr členského poplatku. Finanční prostředky budou použity převážně na nákup dárků k Velikonocům a v závěru školního roku. 

Děkuji 

  Jana Petrášková – předsedkyně Spolku rodičů 

Aktuality

Vážení rodiče a malí kamarádi, velice děkujeme za účast v soutěži ,,PODZIMNÍ VĚNEČEK“. Vaše věnečky jsou velmi pěkné a tudí

Číst

najdete v zóně "Pro rodiče". Pokud ještě nejste, zaregistrujte se.

Číst

Třídní schůzka a současně členská schůze Spolku rodičů začíná v 17h.

Číst

Vážení rodiče, Vážení zaměstnanci MŠ Ottova, Chtěla bych vás touto cestou informovat o aktuální situaci investiční akce ...

Číst