Zápis 2021
                       

Informace k zápisu do MŠ Matjuchinova (budovy Eliška, Matjuchinova a Ottova) na školní rok 2021/2022.

Vážení rodiče,

zápis z rozhodnutí MŠMT proběhne pouze distančně předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte (včetně případné dokumentace ze školského poradenského zařízení).
 

Pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy
od 15.4.2021 můžete využít Elektronického předzápisu. Na webu:
https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/matjuchinova
zadejte potřebné informace.

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout:

 1. vytisknout vyplněnou žádost, podepsat a požádat o vyjádření lékaře
 2. pořídit kopii rodného listu dítěte

  Oba dokumenty poté doručte do naší MŠ v zákonem určeném období zápisu, tj.
  od 3.5. do 14.5. 2021 jedním z následujících způsobů:
   
 1. z vlastní datové schránky zákonného zástupce do datové schránky MŠ ( ID datové schránky MŠ: zymzx9q )
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na adresu reditelna@mszbraslav.cz,,
 3. poštou, doporučeně na adresu MŠ Matjuchinova, U Lékárny 592, 156 00 Praha - Zbraslav
 4. osobní podání: 13.5. a 14.5., vždy mezi 9-11 h do budovy Eliška, U Lékárny 592

 MŠ přidělí každé obdržené žádosti Registrační číslo, které zašle zákonnému zástupci doporučenou poštou.

Tiskopisy si zákonní zástupci, kteří nemohou využít elektronický předzápis,  budou moci vyzvednout v  budově Eliška (U Lékárny 592) 26.4. 2021 9:00 - 17:00 hod nebo stáhnout z webových stránek mszbraslav.cz . Vyplní je hůlkovým písmem a dále budou postupovat shodně jako při elektronickém předzápisu - viz výše.

Výsledky zápisu oznámí MŠ 14.6.2021
- přijaté děti – jejich registrační číslo bude vyvěšeno na místech obvyklých – budovy MŠ, webové stránky
- nepřijaté děti – zákonný zástupce obdrží písemné vyjádření

 

Kritéria přijímání do mateřské školy MŠ Matjuchinova školní rok 2021/2022

Ředitelka Mateřské školy MŠ Matjuchinova stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z uvedených kritérií. Při posuzování kritérií se postupuje dle pořadí kritérií. V rámci kritéria se řadí uchazeči podle data narození od nejstarších po nejmladší. V případě, že v daném kritériu bude více uchazečů stejného data narození než-li je možné přijmout, bude zvolena forma losování.

 1. dítě,  které dosáhne do 31.8.2021 věku 5 let, pro které je  předškolní vzdělávání  povinné podle §34a školského zákona s místem trvalého pobytu, cizinci s místem pobytu v příslušném školském obvodu MŠ
 2. dítě, které do 31.8. 2021 dosáhne 4 let věku s místem trvalého pobytu, cizinci s místem pobytu, ve školském obvodu MŠ seřazené podle data narození až do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.
 3. dítě, které do 31.8. 2021 dosáhne nejméně 3 let věku s místem trvalého pobytu, cizinci s místem pobytu, ve školském obvodu MŠ seřazené podle data narození

*Vymezení školských obvodů spádových mateřských škol je určeno dle Školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Na základě OZV schválené Radou HMP je školský obvod pro mateřské školy = území Městské části Praha – Zbraslav.


Ředitelka mateřské školy dává možnost účastníkům přijímacího řízení nahlédnout před vydáním rozhodnutí do spisu dle §36, odst. 3, zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád v platném znění, dne 24.5. od 13 do 16  hodin , v kanceláři ředitelky MŠ.


Bc. Hana Hánělová, MBA, ředitelka

Formulář přihlášky k ručnímu vyplnění si můžete stáhnout ZDE . Pokud je to možné, použijte raději elektronický předzápis, který bude spuštěn 15.4.2021.

 

Aktuality

Přečtěte si, koho se znovuotevření týká a jaká byla stanovena pravidla pro ochranu před Covidem.

Číst

Zveme Vás na další akci s názvem Sportovní procházka - Sportujeme se zvířátky. Akce bude od 6.4.2021.

Číst

Vážení rodiče, přinášíme pozvánku na další on line přednášku na téma: Realita inkluze aneb zkus, jaké to je žít s „dys“ poruchou

Číst

Moc všem děkujeme za krásné obrázky a velikonoční kraslice, které nosíte do lesoparku Belveder. Místo se krásně rozzářilo a dělá ...

Číst

Vážení rodiče, zápis z rozhodnutí MŠMT proběhne pouze distančně předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte ...

Číst

Vážení rodiče, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne

Číst

Vážení rodiče našich předškoláků, Zápis do ZŠ Nad Parkem se koná 1. - 16.4.2021. Informace ...

Číst