Zápis Informace
                       

Informace k zápisu do MŠ Matjuchinova (budovy Eliška, Matjuchinova a Ottova) na školní rok 2022/2023.

Vážení rodiče,

zápis do MŠ proběhne online v termínu 2.5. až 13.5. 2022 včetně.

Pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy
od 15.4.2022 můžete využít Elektronického předzápisu. Na webu:
https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/matjuchinova
zadejte potřebné informace.

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout:

 1. vytisknout vyplněnou žádost, podepsat oběma rodiči (zák. zástupci) a požádat o vyjádření lékaře
 2. pořídit kopii rodného listu dítěte

  Oba dokumenty poté doručte do naší MŠ v zákonem určeném období zápisu, tj.
  od 2.5. do 13.5. 2022 jedním z následujících způsobů:
 1. z vlastní datové schránky zákonného zástupce do datové schránky MŠ ( ID datové schránky MŠ: zymzx9q )
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na adresu reditelna@mszbraslav.cz,,
 3. poštou, doporučeně na adresu MŠ Matjuchinova, U Lékárny 592, 156 00 Praha - Zbraslav
 4. osobní podání: 10.5. a 11.5., vždy mezi 9-16 h do budovy Eliška, U Lékárny 592

 MŠ přidělí každé obdržené žádosti Registrační číslo, které zašle zákonnému zástupci elektronicky.

Tiskopisy si zákonní zástupci, kteří nemohou využít elektronický předzápis,  budou moci vyzvednout v  budově Eliška (U Lékárny 592) 26.4. 2022 9:00 - 17:00 hod nebo stáhnout z webových stránek mszbraslav.cz . Vyplní je hůlkovým písmem a dále budou postupovat shodně jako při elektronickém předzápisu - viz výše.

Výsledky zápisu oznámí MŠ 13.6.2022

- přijaté děti – jejich registrační číslo bude vyvěšeno na místech obvyklých – budovy MŠ, webové stránky
- nepřijaté děti – zákonný zástupce obdrží písemné vyjádření

Kritéria přijímání do mateřské školy MŠ Matjuchinova školní rok 2022/2023

Ředitelka Mateřské školy MŠ Matjuchinova stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z uvedených kritérií. Při posuzování kritérií se postupuje dle pořadí kritérií. V rámci kritéria se řadí uchazeči podle data narození od nejstarších po nejmladší. V případě, že v daném kritériu bude více uchazečů stejného data narození než-li je možné přijmout, bude zvolena forma losování.

 1. dítě s odkladem povinné školní docházky – děti, které dovrší do 31.8.2022 věku 6 let s místem trvalého pobytu, cizinci s místem pobytu ve školském obvodu území MČ Praha-Zbraslav
 2. dítě,  které dosáhne do 31.8.2022 věku 5 let s místem trvalého pobytu, cizinci s místem pobytu ve školském obvodu území MČ Praha-Zbraslav
 3. dítě, které do 31.8. 2022 dosáhne 4 let věku s místem trvalého pobytu, cizinci s místem pobytu ve školském obvodu území MČ Praha-Zbraslav
 4. dítě, které do 31.8. 2022 dosáhne nejméně 3 let s místem trvalého pobytu, cizinci s místem pobytu ve školském obvodu území MČ Praha-Zbraslav
 5. dítě, které 1.9.2022 do 31.8.2023 dosáhne 3 let věku s místem trvalého pobytu, cizinci s místem pobytu ve školském obvodu území MČ Praha-Zbraslav, v případě volné kapacity

*Vymezení školských obvodů spádových mateřských škol je určeno dle Školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Na základě OZV schválené Radou HMP je školský obvod pro mateřské školy = území Městské části Praha – Zbraslav.

Ředitelka mateřské školy dává možnost účastníkům přijímacího řízení nahlédnout před vydáním rozhodnutí do spisu dle §36, odst. 3, zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád v platném znění, dne 23.5. od 13 do 16  hodin , v kanceláři ředitelky MŠ.

Bc. Hana Hánělová, MBA, ředitelka MŠ

 

Formulář přihlášky k ručnímu vyplnění si můžete stáhnout ZDE . Pokud je to možné, použijte raději elektronický předzápis, který bude spuštěn 15.4.2022.

 

Aktuality

Vážení rodiče a malí kamarádi, velice děkujeme za účast v soutěži ,,PODZIMNÍ VĚNEČEK“. Vaše věnečky jsou velmi pěkné a tudí

Číst

najdete v zóně "Pro rodiče". Pokud ještě nejste, zaregistrujte se.

Číst

Třídní schůzka a současně členská schůze Spolku rodičů začíná v 17h.

Číst

Vážení rodiče, Vážení zaměstnanci MŠ Ottova, Chtěla bych vás touto cestou informovat o aktuální situaci investiční akce ...

Číst