Zápis Informace
                       

Informace k zápisu do MŠ Matjuchinova (budovy Eliška a Ottova) na školní rok 2023/2024.

Vážení rodiče,

zápis do MŠ proběhne online v termínu 2.5. až 12.5. 2023 včetně.

Pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy
od 15.4.2023 můžete využít Elektronického předzápisu. Na webu:

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/matjuchinova
zadejte potřebné informace.

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout:

  1. vytisknout vyplněnou žádost, podepsat oběma rodiči (zák. zástupci) a požádat o vyjádření lékaře
  2. pořídit kopii rodného listu dítěte

Oba dokumenty poté doručte do naší MŠ v zákonem určeném období zápisu, tj. od 2.5. do 12.5. 2023 jedním z následujících způsobů:

  1. z vlastní datové schránky zákonného zástupce do datové schránky MŠ ( ID datové schránky MŠ: zymzx9q )
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na adresu reditelna@mszbraslav.cz,,
  3. poštou, doporučeně na adresu MŠ Matjuchinova, U Lékárny 592, 156 00 Praha - Zbraslav
  4. osobní podání: 9.5.2023 mezi 8 -17 h do budovy Eliška, U Lékárny 592

 MŠ přidělí každé obdržené žádosti Registrační číslo, které zašle zákonnému zástupci elektronicky.

Tiskopisy si zákonní zástupci, kteří nemohou využít elektronický předzápis,  budou moci vyzvednout v  budově Eliška (U Lékárny 592) 25.4. 2023 8:00 - 17:00 hod nebo stáhnout z webových stránek mszbraslav.cz . Vyplní je hůlkovým písmem a dále budou postupovat shodně jako při elektronickém předzápisu - viz výše.

 

Výsledky zápisu oznámí MŠ 12.6.2023
- přijaté děti – jejich registrační číslo bude vyvěšeno na místech obvyklých – budovy MŠ, webové stránky
- nepřijaté děti – zákonný zástupce obdrží písemné vyjádření

 

Kritéria přijímání do mateřské školy MŠ Matjuchinova školní rok 2023/2024

Ředitelka Mateřské školy MŠ Matjuchinova stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z uvedených kritérií. Při posuzování kritérií se postupuje dle pořadí kritérií. V rámci kritéria se řadí uchazeči podle data narození od nejstarších po nejmladší. V případě, že v daném kritériu bude více uchazečů stejného data narození než-li je možné přijmout, bude zvolena forma losování.

  1. dítě s odkladem povinné školní docházky – (občan ČR, cizinec, uprchlík s dočasnou ochranou), které dovrší do 31.8.2023 věku 6 let s místem trvalého pobytu ve školském obvodu území MČ Praha-Zbraslav
  2. dítě (občan ČR, cizinec, uprchlík s dočasnou ochranou),  které dosáhne do 31.8.2023 věku 5 let s místem trvalého pobytu ve školském obvodu území MČ Praha-Zbraslav
  3. dítě (občan ČR, cizinec, uprchlík s dočasnou ochranou),  které dosáhne do 31.8.2023 věku 4 let s místem trvalého pobytu ve školském obvodu území MČ Praha-Zbraslav
  4. dítě (občan ČR, cizinec, uprchlík s dočasnou ochranou),  které dosáhne do 31.8.2023 věku 3 let s místem trvalého pobytu ve školském obvodu území MČ Praha-Zbraslav

*Vymezení školských obvodů spádových mateřských škol je určeno dle Školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Na základě OZV schválené Radou HMP je školský obvod pro mateřské školy = území Městské části Praha – Zbraslav.

Ředitelka mateřské školy dává možnost účastníkům přijímacího řízení nahlédnout před vydáním rozhodnutí do spisu dle §36, odst. 3, zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád v platném znění, dne 23.5.23 od 13 do 16  hodin , v kanceláři ředitelky MŠ.


Bc. Hana Hánělová, MBA, ředitelka MŠ

 

 

Formulář přihlášky k ručnímu vyplnění si můžete stáhnout ZDE . Pokud je to možné, použijte raději elektronický předzápis, který bude spuštěn 15.4.2023.

 

Aktuality

Informujeme o uzavírkách naší MŠ. Tato informace bude také trvale k dispozici v MENU -> Provoz

Číst

13.9. na téma "Jak na pohodovou adaptaci dětí".

Číst

Ředitelka mateřské školy podle § 123 odst. 2 a 4 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním vzděláváním ...

Číst

Vážení rodiče, Od nového školního roku 2023/2024 jsme nuceni zvýšit ceny stravného pro děti v MŠ a to následovně:

Číst